fbpx
Marcher Markholt
Adm. direktør

Danske Medier

If you want to know more about the job
you can contact:

Jesper Christiansen
+45 2020 3736
jesper@marchermarkholt.com

Adm. direktør til Danske Medier

Danske Medier søger en ny adm. direktør, der kan varetage foreningens interesser, i en tid hvor organisationens medlemmer bliver stadig mere digitalt orienteret og møder en stadig hårdere konkurrence fra internationale aktører.

 

Om Danske Medier

Danske Medier er samlingspunkt for 300 medievirksomheder, der sammenlagt står for omkring 1.000 udgivelser. Danske Medier er de private, uafhængige mediers talerør i forhold til danske og internationale myndigheder og arbejder med alle spørgsmål af betydning for medierne. Som brancheforening arbejder Danske Medier på at forbedre mediernes rammevilkår i hele værdikæden gennem interessevaretagelse både i Danmark og i EU.

Danske Medier følger den digitale udvikling tæt og hjælper medlemmerne med at udvikle deres forretning ved at formidle viden og erfaringer.

 

Stillingen

Som adm. direktør for Danske Medier får du en central rolle i den offentlige mediedebat og en stor berøringsflade i både de politiske, kommercielle og publicistiske miljører, idet du skal sikre, at organisationen agerer som effektivt talerør i forhold til danske og internationale myndigheder. Det er essentielt, at man som adm. direktør har indsigt i digital medieudvikling og har en grundlæggende forståelse for mediernes redaktionelle og kommercielle vilkår.

Det er derfor en forudsætning, at du har indsigt i de forskellige mediers dynamikker og udfordringer, og at du på en effektfuld måde er i stand til at til at kommunikere det overfor relevante stakeholders. Derudover skal man som adm. direktør have indsigt i digital medieudvikling og have forståelse for de traditionelle mediekanalers styrker og svagheder. Det forventes, at kandidaten har konkret erfaring med digital transformation. Det vil klart være en fordel, hvis kandidaten har publicistisk erfaring.

 

Din profil

Som ny direktør har du en personlig gennemslagskraft således at du på vegne af Danske Medier kan være en markant stemme i mediedebatten. Den idelle kandidat skal derfor være en stærk ekstern kommunikator, der kan – og tør være synlig på branchens vegne, og tale så der bliver lyttet. Danske Medier opererer i et komplekst spændingsfelt, så det er vigtigt, at du har politisk tæft og kan begå dig i et miljø med mange forskellige interessenter, både nationalt og internationalt. Derfor er det et stort plus, hvis du har public affairs erfaring samt erfaring med politisk kommunikation.

Ideelt set har du også tung erfaring fra en interesseorganisation, hvor der er mange forskellige aktører, som ikke nødvendigvis har identiske interesser. At være interesseorganisation betyder – ud over at skulle arbejde med uensartede interesser internt – også at man eksternt skal arbejde med flere store, vigtige dagsordener på én gang . Denne interessevaretagelse gælder både i forhold til dansk og EU-lovgivning og -politik.

Håndtering af en medlemskreds og bestyrelse med forskelligrettede prioriterer er således en nøgleopgave. Den idelle kandidat skal derfor være proaktiv, vedholdende og kompromissøgende, således at sammenhængskraften i foreningen bevares.

Som adm. direktør vil man være ansvarlig for den daglige drift af interesseorganisationen, hvilket indebærer ledelses- og budgetansvar for et team på 7-9 højt kvalificerede medarbejdere, hvorfor det er en nødvendighed, at man besidder stærke, dokumenterede ledelsesevner. 

Dine gode kommunikative evner gør, at du bevæger dig lige bekvemt i såvel redaktionelle, politiske, kommercielle samt internationale miljøer – Danske Medier indgår i nordiske, europæiske og globale interessevaretagelsesorganisationer. Du har stor viden om – og forståelse for – mediernes placering i samfundet. Desuden er du en leder, der både kan sætte retning og få medarbejderne med dig.

Du er nysgerrig af natur, og det ligger naturligt for dig at være fuldt opdateret om og have forståelse for branchens udvikling og udfordringerHer tænkes særligt på den digitale udvikling og arbejdet med at skabe fair vilkår i konkurrencen med de internationale tech-giganter.

Som person er du både karismatisk og diplomatisk. Du har en stærk analytisk sans, er struktureret i din tilgang til opgaveløsning og fokuseret på målopfyldelse.