fbpx
Marcher Markholt
Økonomichef

Dagbladet Information

Hvis du vil vide mere om stillingen,
er du velkommen til at kontakte:

David Breuer
25667651
david@marchermarkholt.com

Økonomichef til Dagbladet Information

På vegne af Dagbladet Information søger vi en engageret og ansvarsfuld økonomichef, som vil bidrage til fortsat positiv udvikling af mediehuset og dets digitale rejse. Som økonomichef skal du lede regnskabsteamet, indgå i husets administrative/kommercielle ledergruppe, samt understøtte husets organisation med leverancer, der er korrekte, transparente, effektive og robuste. 

Om Dagbladet Information
Dagbladet Information udsprang af modstandsbevægelsen og udgav sin første avis i maj 1945. Siden da har Dagbladet Information cementeret sin position som et af Danmarks mest seriøse og dybdegående nyhedsmedier. Journalistikken er kendetegnet ved en høj integritet og troværdighed, og avisen er uafhængig af partipolitiske og økonomiske interesser.

Dagbladet Information er de seneste år vokset i oplag med ca. 5 pct. årligt, og når ud til kritiske, samfundsengagerede og kulturforbrugende abonnenter og læsere. Særligt mediehusets digitale abonnementstal er i vækst, og antallet af brugere af mediehusets hjemmeside, nyhedsbreve, arrangementer, podcasts, sociale medier, webbutik osv. vokser også støt.

Det er afgørende for avisens vækst, at der er dygtige og engagerede mennesker bag alle avisens funktioner og processer. Derfor leder Dagbladet Information nu efter en målrettet og ambitiøs økonomichef, der har lyst til at bidrage aktivt til forretningens og organisationens udvikling.

Stillingen
I rollen som Dagbladet Informations nye økonomichef rapporterer du til den administrerende direktør og bliver vedkommendes primære sparringspartner inden for områderne budgettering, estimater, regnskab og økonomisystemer og vil ligeledes rapportere på disse parametre til bestyrelsen. Derudover vil du arbejde tæt sammen med virksomhedens øvrige kommercielle og redaktionelle chefer om budgetter, rapportering og regnskaber samt være ansvarlig for det overordnede økonomiske overblik i samarbejde med alle med budgetansvar.

Hos Dagbladet Information vægtes udvikling højt, hvorfor du i denne stilling vil have muligheden for at dygtiggøre dig yderligere og bidrage med ideer, processer og metoder som vil gøre Information som virksomhed endnu bedre. Udover rådgivning og sparring vil du som økonomichef også indtage rollen som personaleleder og være ansvarlig for den faglige udvikling og for høj trivsel i økonomiteamet. Du vil arbejde tæt sammen med HR- og administrationschefen for at sikre bedst mulig understøttelse af organisationens arbejde. Du vil arbejdet tæt sammen med de kommercielle chefer om forretningen, der står på flere ben. Først og fremmest har Dagbladet Information en stærk abonnementsforretning, der er i vækst og udvikler sig i en digital retning. Dertil kommer projektøkonomi med ekstern finansiering, forlagsforretningen med royaltyafregning, samt annonceforretningen. Alle indtægter bidrager til udgivelsen af et stærkt journalistisk produkt.

Som økonomichef vil du indgå som faglig sparringspartner og være hands-on controller i relevante projekter, fx om nye systemer, være deltager i forretningsudvikling og økonomistyring og bidrage med nye metoder eller ideer til, hvordan vi sikrer udvikling af forretning og organisation.  

Dine primære arbejdsopgaver vil være:

  • Måneds-, kvartals-, halvårlig og årlig rapportering og rapporteringsmetode, inkl. tidsplan for rapportering og opfølgning på tidsplan.
  • Udarbejdelse af nøgletal
  • Økonomistyring og kontrol af processer og systemer ift. alle afdelinger
  • Økonomistyring og kontrol af processer for projektøkonomi
  • Samarbejde med revision
  • Personaleledelse, udviklingsplaner og løbende sparring med regnskabsmedarbejdere
  • Tæt samarbejde med den øvrige administration og it, fælles planlægning af projekter mv.
  • Samarbejde med kundeservice og abonnementsansvarlige om betalingsstrømme, afstemning mv.
  • Udviklingsprojekter med samarbejdspartnere i huset, fx aktuelt nyt abonnementssystem
  • Udvikling af forretningsunderstøttende KPI’er og rapportering.

Din profil
Den ideelle kandidat til rollen som økonomichef kommer med en baggrund inden for økonomi, og er uddannet Cand.merc.fir., Cand.merc.aud., har en HD i regnskab eller tilsvarende, og samtidig kendskab til relevante systemer som Citrix, Navision og Navidoc. Derudover har du 3-5 års erfaring fra en lignende stilling og besidder den rette ledelsesmæssige erfaring og interesse i at drive, udvikle og engagere et team. Det er en fordel, hvis du har erfaring med kommercielle produkter som abonnementer eller lign.

For at få succes i rollen som økonomichef er det vigtigt, at du er udadvendt, resultatorienteret og en god samarbejdspartner. Det er afgørende, at du trives med deadlines og evner at planlægge i henhold til disse og at kommunikere planer til andre.

Udover din flair for tal, besidder du stærke interpersonelle færdigheder og tænker ”vi” frem for ”jeg”. Dagbladet Information har en omgangsform, hvor man hjælper hinanden, og det er en del af økonomichefens arbejde at være hjælpsom og struktureret i samarbejder på tværs af huset.
Endelig er det vigtigt, at du går op i dit arbejde, og at du er begejstret ved tanken om at spille en vigtig rolle for både Dagbladet Information og din afdeling.